Nättidningen Payback / Payback Sverige

Payback fortsätter offensiven mot Karlstads Kommun!

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 17:30 CEST

Offensiven fortsätter

Skriftväxlingen mellan Payback Sveriges vice ordförande, advokat Ismo Salmi och Karlstads Kommun fortsätter. Under gårdagen krävdes svar från kommunen huruvida de accepterade att uppsägningen av hresavtalet var ogiltigt samt framställdes krav på att kommunen översände samverkansavtalet. Under dagen har kommunen översänt samverkansavtalet som är tämligen allmänt hållen och framförallt innehåller skrivningen “Motverka etableringar – såväl grupperingar som lokaler – inom området.” En skrivning somrent juridiskt rimmar illa med regeringsformen 1:1:s krav på att all offentlig verksamhet ska ske under lagarna då ett sådant lagstöd inte existerar för att inskränka så kallade etableringar. MC-klubben har ju dessutom etablerat sig för länge sedan inom kommunen varför paragrafen även såtillvida rimmar illa med det aktuella ärendet.

Payback Sveriges svarsmejl till Karlstads Kommun

Anna,

Jag har nu tagit del av kommunens avtal med polisen om samverkan – det avtal till vilket kommunen i massmedia har hänvisat som skäl för varför man har agerat mot Solstadens Motorsport – vari anges bl.a. att kommunen och polisen skall samverka genom att motverka etableringar av organiserad brottslighet och kriminella grupperingar.

Solstadens Motorsport, vars medlemmar känner sig mycket kränkta av kommunens agerande mot dem, önskar besked om vilken information och vilka handlingar som legat till grund för kommunens bedömning att Solstadens Motorsport skulle syssla med organiserad brottslighet och / eller utgöra en kriminell gruppering.

Jag avvaktar Ert snara besked.

Med vänlig hälsning

Ismo Salmi

karlstadsamverkansavtal

Tidigare artiklar i ärendet:

Payback Sverige kräver svar från Karlstad Kommun angående kontraktuppsägningen!

Patetiskt svar från Karlstads Kommun! Fortsatt positiv press i klubbhusärende!

Seger för bikerkulturen, Payback Sverige och Hells Angels MC i mycket viktigt klubbhusärende!

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name