Nättidningen Payback / Payback Sverige

Payback informerar riksdagsledamöterna om bikerkulturen!

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 12:03 CEST

Payback har sammanställt ett omfattande informationspaket om bikerkulturen som under veckans lopp kommer att ha mejlats ut till riksdagens samtliga ledamöter. Informerandet av riksdagsledamöterna kan sägas vara ett led i att ge korrekt och allsidig information till media, allmänhet och politiker i avsikt att skapa en större förståelse för bikerkulturens villkor samt informera om den felaktiga bild av kulturen som speciellt Sveriges Polismyndigheter gett spridning åt.

Payback har också sammanställt ett allmänt informationsmaterial med närmast identiskt innehåll, förutom inledningen, för spridning till media, allmänhet och olika beslutsfattare.

Länk till riksdagsdokumentet:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/riksdagsinfo.pdf

Länk till informationsdokument riktad till media, allmänhet och beslutsfattare:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/allmaninfo21.pdf

Peter Schjerva för Payback Sverige

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.

Payback är en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal.