Nättidningen Payback / Payback Sverige

Payback Nordens Europadomstolsärende omfattar nu 605 sidor och 156 bilagor!

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2011 13:27 CET

Payback Nordens Europadomstolsärende växer och blir alltmer omfattande för varje vecka som går. Ärendet omfattar just nu – Nu 605 sidor och 156 bilagor! Och, fyra stora ämnesområden återstår varför anmälan kommer att svälla ännu mer.

Europadomstolsärendet, även kallat "Världens största offentliga brottskatalog över polismyndigheternas och de nordiska ländernas övergrepp gentemot bikerkulturen" kommer att färdigställas under November månad och därefter översändas till Europadomstolen i Strausborg för prövning och därigenom bli en offentlig handling för all framtid!

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name