Nättidningen Payback / Payback Sverige

Payback Sverige driver väst- och klädförbud i offentlig miljö till Europadomstolen!

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2011 01:07 CET

Payback Sverige har nu digitalt insänt ett klagomål, som det heter på juridiskt fackspråk, men som egentligen är en anmälan till Europadomstolen, rörande väst- och klädförbud i offentlig miljö. Anmälan avser Luleåkalasets väst- och klädförbud.

Brott mot artikel 13 i Europakonventionen

Varje medlemsland i Europadomstolen har en skyldighet att tillse att medborgarna äger ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 i Europakonventionen. Artikel 13 fastslår nämligen: Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet.

Under den senaste sommaren prövade polismyndigheterna genom olika kommunala bolag att införa väst- och klädförbud i offentliga miljöer såsom festivaler. Payback Sverige agerade juridiskt ombud och drev saken till Förvaltningsrätten som fastslog att ett kommunalt bolags beslut inte kan prövas rättsligt i Sverige. Det ger oss den öppning vi behöver för att istället direkt kunna föra frågan vidare till Europadomstolen då domstolen just fastslår att ett västförbud i ett kommunalt bolags regi inte kan prövas rättsligt i Sverige.

Vikten av en prövning

I den motion som lades fram för riksdagen under hösten yrkades på ett västförbud i såväl privat som offentlig lokal vilket  i värsta scenariot skulle kunna vara ett faktum redan 2014. För att förhindra ett sådant faktum har därför Payback beslutat bryta loss såväl de på många ställen fortfarande rådande västförbuden i privat lokal samt i offentlig lokal och anmäla dessa såsom två olika ärenden till Europadomstolen!

Riksdagsmotionen:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2011/12&bet=K358

Juridiskt och Medialt utfall kring västförbudet på Luleåkalaset
http://www.payback.name/?p=3595

Payback och Outbreak MC anmäler Väst- och klädförbud i krogmiljö till Europadomstolen:
http://www.payback.name/?p=4547    

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name