Nättidningen Payback / Payback Sverige

Payback Sverige inleder betydelsefullt samarbete med tung, extern organisation!

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 23:31 CEST

Samarbete med extern organisation med inflytelserika medarbetare och kontakter

Payback Sverige har inlett ett samarbete med en organisation utanför bikervärlden. Organisationen ska hjälpa oss med det vi inte kan - att komma till tals i media och beskriva verkligheten bakom anklagelserna mot bikers.

Organisationen har fått en massa material att titta på och kommer att genomgå detta och därefter författa egna skrivelser men även kontakta journalister och andra samhällsdebattörer av vikt som finns inom kontaktnätet. Även gemensamma skrivelser kan komma att författas framöver. Samarbetet har just inletts varför de exakta formerna kommer att ta tid att utarbeta.

Bikerkulturen måste söka hjälp utifrån för att få upp våra ämnen på agendan

Vi måste vara realistiska och arbeta utefter hur verkligen faktiskt ser ut. Idag är det så att våra artiklar läses med stort intresse av media framförallt via pressmeddelanden på mediasajten MyNewsdesk.com men media skriver inte av orsaker vi inte ska utveckla här och nu. Vad återstår då för oss att göra? Jo, att söka samarbete med organisationer utanför bikerkulturen som kan sätta bikerfrågorna på kartan och få upp våra ämnen på bordet. Och, det är exakt vad vi nu gör och inleder.

Samarbetet är även en del i ett större tänk och en större satsning med flera delar vilket vi återkommer med information ikring senare.

Samarbetet möjliggjort av Vice Ordförande Ismo Salmi

Samarbetet hade med all säkerhet inte blivit av om Payback inte valt in den etablerade advokat Ismo Salmi i styrelsen som Vice Ordförande då han dels har egna kontakter han kan sätta i spel utanför bikerkulturen och då det även ger oss just den tyngd och seriositet som vi inte ensamma kan uppnå. 

För övrigt uttrycker vi bestämt att mc-klubbar är inte några mc-gäng:
http://www.payback.name/?p=10181

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige


Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name