Nättidningen Payback / Payback Sverige

Payback Sverige medverkar i forskaravhandling!

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2013 23:48 CEST

Payback Sverige kontaktad av forskare

Payback Sverige, och undertecknad, har kontaktats av en forskare som tillsammans med två professorer skriver på en avhandling om organisationer där mc-klubbar är en del och kommer att erhålla egna kapitel.

Forskaren är kritisk till användningen av begreppet gäng både från polis, media, forskare och andra avseende bikerkulturen och vill fånga upp hur miljön tänker kring dessa frågor. Forskaren vill inte att polisrapporter ska vara utgångspunkten för forskningen och är ute efter att mc-miljön ska komma till tals och utgå ifrån “tänket” inom miljön.

Ett erkännanade för Payback Sveriges arbete

Ett tydligt bevis på att även andra aktörer verkligen tar Payback Sverige på allvar samtidigt som vi får en chans att ge vår syn på sakernas förhållande ikring bikerkulturen, exempelvis att mc-klubbar aldrig är några gäng, vilket ju är helt i linje med Payback Sveriges verksamhet och målsättning.

För övrigt är mc-klubbar inga gäng: http://www.payback.name/?p=10181

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige


Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name