Nättidningen Payback / Payback Sverige

Payback vann debatten mot Eskilstunas kommunalråd! Ledare tar ställning för Paybacks sida!

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 13:00 CEST

Payback Sverige vann medial debatt!

Under veckan har det förts en intensiv debatt i Eskilstuna-Kuriren och Sveriges Radio Sörmland. Polisen och framförallt Eskilstunas politiker med kommunalråden i spetsen har fört en onyanserad debatt för att vinna gehör hos riksdagspolitikerna för bland ett kommmande västförbud. Payback Sverige skrev ett debattinlägg som formulerades så klart och tydligt att nu Eskilstuna-Kuriren tar klar ställning för Paybacks argumentering och mot stadens politiker.

Ledarens text

I en ledare i torsdagens tidning med titeln: Bekämpa brotten – inte demokratin skriver ledarskribenten följande:

Men all strid är inte bra strid. En politisk majoritet i Eskilstuna har här ägnat sig åt aktivism på bekostnad av de värden politikerna säger sig försvara. Som försöket att införa förbud mot ”kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som kan uppfattas som kriminell” i krogmiljö. Definitionen var dels glidande och godtycklig, dels förnekade människor själva rätten att markera tillhörighet till en organisation.

Kommunens beslut underkändes av förvaltningsdomstolarna som tog fasta på den grundlagsfästa yttrandefriheten även för exempelvis Hells Angels medlemmar. Vilket inte hindrade den politiska ledningen att kräva lagändringar där denna yttrandefrihet inskränks.

Ett slappt förhållningssätt till dessa demokratifrågor syns även i den utdragna tvisten om Hells Angels skylt vid klubblokalen, där kommunen aktiverar betydande resurser för att hitta en väg i lagdjungeln i syfte att hindra HA från att visa att de finns i byggnaden.

Som åtgärder mot organiserad brottslighet är det slag i luften. Även om symboler är viktiga för en organisation som just Hells Angels kan förbud av det slaget kringgås. Och kriminalitetens drivkrafter är i huvudsak andra.

En myndighet som tillämpar godtycke och ruckar på det demokratiska samhällets fundament, gröper samtidigt ur sitt förtroende och minskar sitt moraliska övertag på brottslingarna. Det är allvarligt.

Tack, Eskilstuna-Kuriren!

Ledarens skrivningar är mycket tydliga och tar klar och tydlig ställning för demokratiska värden, bikerkulturens fri- och rättigheter och mot politikernas manipulerande och klara övertramp rörande lagens och domstolsväsendets upprätthållande. Payback Sverige vill å bikerkulturens vägnar tacka för detta klara ställningstagande för allas lika rättigheter oavsett kultur eller föreningstillhörighet! Mycket bra arbete, Eskilstuna-Kuriren!

Länk till Eskilstuna-Kurirens ledare:
http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.1391125-bekampa-brotten-inte-demokratin

Länk till Payback Sveriges debattartikel:
http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1389723-respektera-och-agera-utifran-lagen

Länk till Eskilstuna-politikernas utspelsartikel:
http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1386405–hells-angels-ar-ett-hot-mot-demokratin-

Länk till presskonferensartikel:
http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1388755-majoriteten-vill-fa-riksdagen-att-tanka-till

Länk till Sveriges Radio Sörmlands intervju och artikel:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5036510

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name