Nättidningen Payback / Payback Sverige

Paybacks Samlingssida med fakta och forskning kring bikers är nu färdig! 75 artiklar! Sveriges största databas i ämnet!

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2017 00:30 CEST

Samlingssidan nu färdig!

Payback Sverige har under 2017 första månader fokuserat på att sammanställa så många oberoende artiklar som möjligt avseende fakta och forskning kring bikers och bikerklubbar.

75 stycken olika artiklar har sorterats in under olika grupper och därtill har en komplett litteraturförteckning (källhänvisningar) tillfogats för att uppgifterna enkelt ska kunna kontrolleras vid eventuella frågor eller tvivel kring publicerade uppgifter.

Materialet utgör Sveriges i särklass största faktasamling och databas kring bikers!

Självklart kan materialet komma att utvecklas i framtiden efterhand som nya rapporter framläggs eller vid genomgång av ett fåtal mycket omfattande verk som ej genomgåtts ännu men det blir ett fåtal uppdateringar under en lång tidsrymd i de fallen. Samlingssidan är i huvudsak klar!

Vad har avsikten varit med att utarbeta materialet?

Avsikten med framtagande av materialet har varit två:

1. Att ge allmänhet, media, politiker, myndigheter samt forskare tillgång till all adekvat fakta och forskning ikring bikers och bikerklubbar. Materialet är fritt att använda för alla.

2. Att för Paybacks framtida arbete för bikers rättigheter ta fram allt material i ämnet som kan användas medialt, juridiskt och politiskt framöver i bikerkampen! Vi har med andra ord valt att förekomma instället för att förekommas och står nu betydligt bättre utrustade för den framtida kampen för bikerkulturens existens och rättigheter.

Länk till samlingssidan

Tags / Sökord: fakta och forskningpayback sverige samlingssidasveriges största databas, största fakta och forskningsbas kring bikers och bikerklubbar

Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80