Paynova AB

PAYNOVA UTÖKAR VERKSAMHETEN I NORDAMERIKA OCH FÖRSTÄRKER LEDNINGEN

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 16:29 CEST

Paynova stärker närvaron i Nordamerika genom samarbete med det amerikanska teknik- och tjänsteföretaget Creative Conversion Technologies. Samarbetet innebär att Paynovas betaltjänst integreras i en komplett lösning för distribution av streamad media över Internet. För att frigöra resurser och utnyttja potentialen i Nordamerika genomför Paynova samtidigt en förstärkning av ledningsgruppen.

Efter att i slutet av 2005 slutit avtal om förvärv av ett amerikanskt sälj- och supportbolag utökar nu Paynova sin etablering i Nordamerika. Aktivitetsnivån är fortsatt hög och Paynova har tecknat ytterligare ett viktigt avtal på den nordamerikanska marknaden. Avtalet avser ett samarbete med teknik- och tjänsteleverantören Creative Conversion Technologies som utvecklar och marknadsför en komplett turn-key tjänst för streamad media inom nöjesindustrin.

Teknikskifte grund för stark marknadstillväxt Den nordamerikanska marknaden för streamad media via Internet bedöms få en mycket stark tillväxt de kommande åren i takt med en snabbt ökande bredbandspenetration. Fortfarande hämmas dock utvecklingen av bristen på tekniska lösningar inom ett antal områden. Bland annat krävs ett fullgott skydd för upphovsrättsskyddat material samt ett effektivt, dynamiskt och säkert sätt att ta betalt. En stor del av det som nöjesindustrin idag distribuerar via fysiska DVD bedöms i framtiden levereras genom streaming över Internet.

En unik lösning för streamad media
Paynovas samarbetspartner är väl förankrad i den amerikanska nöjesindustrin. Creative Conversion Technologies har utvecklat en lösning för distribution av streamad media som effektivt skyddar det upphovsrättsliga materialet och dessutom har kapacitet för streaming med mycket hög upplösning, så kallad High Definition. Samarbetet innebär att Paynovas betaltjänst integreras i en komplett turn-key lösning för streamad media, som kommer att lanseras under slutet av året.

Utvecklingen i USA kräver ytterligare ledningsförstärkning I syfte att ge VD Lars Ekstedt ökade möjligheter att tillvarata den potential som finns i det nya avtalet och den redan etablerade verksamheten i Nordamerika har Paynova gjort en ytterligare förstärkning av bolagets ledningsgrupp. Pär Kempe är ny ansvarig för övergripande affärsutveckling och administration i Paynova. Han har under de senaste månaderna varit engagerad av Paynova för verksamhetsutveckling och strategisk planering. Tidigare har Pär Kempe bland annat varit VD för katalogföretaget Eniro Finland och ekonomidirektör på TeliaInfoMedia International. Han har också verkat som CFO m.m. inom företag som Tele 2, Kabelvision och Intrum Justitia, samt varit projektledare för Eniros börsintroduktion år 2000.


"Den nordamerikanska marknaden för streamad media har en enorm tillväxtpotential, och Paynovas betaltjänst har uppmärksammats och visat sig mycket väl lämpad för den här typen av applikationer. Genom det samarbete vi nu etablerat blir Paynova en del i en mycket konkurrenskraftig lösning som redan nu möter ett stort intresse i markanden. Med den ytterligare förstärkning av ledningen som vi nu gjort frigör vi nu ytterligare resurser för att tillvarata all den potential som finns på Paynovas nyckelmarknader", säger Lars Ekstedt, VD i Paynova.


För ytterligare information, kontakta:

Lars Ekstedt, VD och koncernchef
Telefon: 0703-74 27 37


Om Paynova

Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta.
Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com