Karolinska Institutet, KI

PC Jersild får Karolinska Institutets etikpris

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 14:03 CEST

Författaren PC Jersild tilldelas årets etikpris vid Karolinska Institutet. Han får priset för sina insatser att klarlägga och levandegöra medicinetiska frågeställningar i universitetets olika utbildningar.

Beslutet fattades av Karolinska Institutets etikråd som menar att PC Jersild genom sitt författarskap och sitt uttalade intresse för medicinsk etik bidragit till att det etiska medvetandet har ökat såväl i samhällsdebatten som vid Karolinska Institutet.

- Även om PC Jersild tidigt lämnade sin universitetskarriär för att helt ägna sig åt författarverksamhet har han haft kvar sitt engagemang och intresse för Karolinska Institutets verksamhet och då i synnerhet medicinetiska frågor, säger professor Niels Lynöe, ordförande i etikrådet.

Visat civilkurage
PC Jersild har under sin tid som medlem av Karolinska Institutets konsistorium även varit drivande vid tillkomsten av medicinsk etik som utbildnings- och forskningsämne och han har också skrivit en uppskattad handbok i medicinsk etik för läkarstudenter. Etikrådet anser dessutom att PC Jersild visat civilkurage genom att i olika forum initiera analys och diskussion i angelägna, ofta värdeladdade etiska frågor.

Priset delas ut vid en ceremoni i samband med Karolinska Institutets installationshögtid i Berwaldhallen den 3 november 2010.

Hämta pressbilder:
http://ki.se/pressrum

För mer information, kontakta:

Professor Niels Lynöe, ordförande i Karolinska Institutets etikråd
Tel: 08-524 860 58 eller 070-219 44 39
E-post:
niels.lynoe@ki.se

Pristagaren PC Jersild
E-post:
pc@jersild.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66 eller 070-614 60 66
E-post:
sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.