Sundsvalls kommun

Peab anläggning AB har tilldelats uppdraget att bygga bergsåkersbron

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2013 13:39 CEST

Sedan 2007 har Bergsåkersbron varit enkelriktad och signalreglerad. Det har begränsat framkomligheten för boende, verksamma och genomresande. Nästa vecka startar bygget av den nya bron.

- Jag är mycket nöjd med att upphandlingen nu är i hamn och att vi kan starta projektet, säger Benny Ersson, projektledare, stadsbyggnadskontoret.

Ett stort byggprojekt
Kostnaden för projektet är beräknat till 58 750 000 kronor. Byggstart är planerad till vecka 42, med start 14 oktober. Projektet väntas pågå till och med oktober 2015.

- Bergsåkersbron är ett mycket efterlängtat projekt. Att upphandlingen nu är klar och inte överklagats innebär att spaden snart sätts i marken, något som boende och resande väntat på under många år, säger Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämnden ordförande.

Hur placeras den nya bron och hur påverkas omgivningen
Den nya bron kommer att placeras norr om den gamla. Bron blir kortare och högre än den förra. Nya brostöd byggs vid Timmervägen och blir lika många som i dag, brostöden placeras norr om de förra.

Östra in- och utfarten från Gammelvägen påverkas
När den nya bron byggs stängs den östra in- och utfarten från Gammelvä­gen permanent och en vändplan byggs i slutet av Gammelvägen.

Gång- och cykelväg
En ny gång- och cykelväg kommer att gå över den nya Bergsåkers­bron. Trafikverket kommer i ett senare skede att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 86 från Travbanevägen till Silje vilket skapar ett sammanhållet cykelstråk hela vägen till Sundsvalls centrum.

Framkomlighet under byggperioden
Markförstärkningsarbeten och viss pålning kommer att genomföras vilket påverkar framkomligheten på platsen. Den gamla Bergsåkersbron hålls öppen så länge som möjligt. När den gamla bron stängs leds trafiken om.

Område med riksintresse påverkar brons placering
Inlopppet till Selångersfjärden bildar ett av länets finaste deltan med stora värden för både växt- och djurliv. Genom att placera bron norr om den gamla bron kommer vi inte att inkräkta på området.

Kontakt
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 070-601 40 93

Benny Ersson, projektledare,
Tfn: 060-19 13 07, 070-191 21 31

För mer information om Bergsåkers­bron besök kommunens hemsida:
www.sundsvall.se/bergsakersbron.


Illustration: Vectura