Peab AB

Peab bygger åt Chalmers i Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:14 CET

Peab har fått uppdraget ett genomföra en om- och tillbyggnad av studenthemmet Emilsborg vid Chalmers i Göteborg.
Arbetet, som är en totalentreprenad i samverkan, består av att renovera 318 befintliga lägenheter samt att bygga på huset med två våningar med 96 nya lägenheter. Beställare är Stiftelsen Chalmers studenthem och kontraktssumman uppgår till 124 Mkr.

Arbetet har byggstart i maj 2010 och sista inflyttning är beräknad till januari 2012.


För ytterligare information, kontakta:
Stellan Haraldsson, arbetschef Peab 0733 373529
Gösta Sjöström, informationschef Peab, 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2010 kl 09.00
Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.