Peab AB

Peab bygger dubbelspår vid Trollhättan

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 11:17 CEST

Peab har fått uppdraget att bygga en etapp av Norge - Vänerbanan söder om Trollhättan. Beställare är Banverket och kontraktssumman uppgår till 146 Mkr.

Arbetet består av att bygga sju kilometer dubbelspårig järnväg mellan Prässebo och Torbacken. I uppdraget ingår även att bygga sex broar, genomföra grundförstärkningsarbeten, samt ombyggnad av lokala vägar.

Arbetet skall påbörjas i augusti 2004 och det beräknas vara klart under hösten 2006.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Larsson, avdelningschef Peab 0733-37 36 17
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se