Peab AB

Peab bygger hyreslägenheter i Uppsala

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:40 CEST

Peab har fått uppdraget att bygga 204 nya hyreslägenheter i stadsdelen Luthagen i Uppsala. Beställare är Uppsalahem AB och kontraktssumman uppgår till 228 Mkr.

Lägenheterna är fördelade på 50 trygghetsbostäder, 30 seniorbostäder och resterande 124 är vanliga hyresrätter. I projektet ingår även lokaler för olika ändamål, samt garage.

Uppdraget är ett partneringavtal, där arbetet har påbörjats och det beräknas var färdigt i sin helhet våren 2013.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Lennart Anderén, regionchef Peab 0733 372350

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2010 kl 10.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.