Peab AB

Peab bygger hyresrätter åt KPA Pension

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 14:51 CET

Peab har tecknat en överenskommelse med KPA Pension om att överlåta en tomträtt och erhålla uppdraget att bygga 179 hyresrätter i Fruängen i södra Stockholm. Projektkostnaden beräknas uppgå till 254 Mkr.
Arbetet ska påbörjas omgående och det beräknas vara färdigställt under sommaren 2012.

- Intresset för hyresrätter har ökat påtagligt det senaste året och det finns en stor efterfrågan. Det här projektet i Fruängen är en del av det samarbete Peab och Folksamgruppen, där KPA Pension ingår, inledde under 2009, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar.

- Detta är ett led i vår satsning på investeringar i attraktiva fastigheter. Det betyder att vi sprider riskerna och får en god långsiktig avkastning för våra pensionssparare, säger KPA Pensions VD Lars-Åke Vikberg.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Anderson, divisionschef Peab 0706344994
Gösta Sjöström, informationschef Peab, 0733 371010
Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension 08 6650645
Torbjörn Wiberg, vd Gyllenforsen/Folksam fastigheter 070 6892016
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension 0734 393337

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2010 kl 14.30
Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.