Peab AB

Peab bygger infrastrukturen inom GSM-R-nätet i Norge

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 09:08 CEST

Peabs helägda dotterföretag Netel har fått uppdraget att genomföra utbyggnaden av infrastrukturen inom GSM-R-nätet i Norge. Beställare är Jernbaneverket (motsvarande Banverket i Sverige) och kontraktssumman uppgår till 650-700 miljoner norska kronor.

GSM-R är ett för Europa gemensamt tågradiosystem som samordnar säkerhetsfrågorna och förenklar trafikövervakningen av det europeiska järnvägsnätet.

I Netels uppdrag ingår uppförandet av ca 800 basstationer runt om i Norge, samt montering av utrustning som säkerställer signaltäckningen i ca 300 tunnlar. Kontraktet omfattar således den fysiska infrastrukturen i projektet med undantag av själva GSM-R-systemet, vari funktionsansvaret ligger. Inom kort skall det avgöras vem som tilldelas denna funktionsrelaterade entreprenad.

Netels arbete påbörjas under hösten 2003 och produktionstiden är beräknad till 3-5 år, beroende på tillståndsgivningen.

- Detta är ett viktigt uppdrag för Netel. Nu befäster vi vår position som en av de ledande aktörerna inom infrastrukturell telekomutbyggnad i Norden, säger Netels VD Erik Salling.

För ytterligare information kontakta:
Erik Salling, VD Netel 0733-37 50 00
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se