Peab AB

Peab bygger järnväg i Södertälje

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 15:11 CET

Peab har fått uppdraget att genomföra två entreprenader vid den dubbelspåriga järnväg som byggs mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 177 Mkr.

Trafikverket bygger dubbelspåret för att öka punktligheten för tåg till och från Södertälje och samtidigt byggs stationen om för att öka tillgängligheten. I Peabs uppdrag ingår att bygga om stationsområdet vid Södertälje hamn, med en ny gångtunnel och nya plattformar. I projektet ingår även att bygga tre enkelspårbroar med anslutande stödmurar.

Arbetet kommer att påbörjas omgående och det beräknas vara klart våren 2013.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Åslund, arbetschef Peab 0733 372689

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2010 kl 14.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.