Peab AB

Peab bygger järnvägsbroar längs Botniabanan

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 09:15 CEST

Peab har fått uppdraget att anlägga tre järnvägsbroar längs med
Botniabanan i Ångermanland. Beställare är Botniabanan AB och
kontraktssumman uppgår till ca 400 Mkr.

Uppdraget är en totalentreprenad som skall påbörjas under december 2003
och den beräknas kunna färdigställas successivt under det första
halvåret 2006.

Järnvägsbron över Ångermanälven strax norr om Kramfors flygplats skall
byggas i stål och betong. Bron skall bli 1 040 meter lång och den kommer
att ha en segelfri höjd på upp till 8 meter.

Järnvägsbron över Offersjön i Sollefteå kommun skall byggas i betong och
den blir 480 meter lång. Bron kommer att ha en högsta höjd över vatten
på 12 meter.

Järnvägsbron över Nätraån strax söder om Örnsköldsvik kommer att bli 1
000 meter lång. Den skall byggas i stål och betong samt ha en högsta
höjd över vatten på 40 meter.

För ytterligare information kontakta:
Anders Jonasson, Regionchef Peab 0706 86 80 11
Gösta Sjöström, Informationschef Peab 0733 37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se