Peab AB

Peab bygger köpcentrum i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 13:40 CET

Peab skall bygga ett köpcentrum på Tuna Parkområdet i Eskilstuna, där
Coop Sverige idag driver en stormarknad och där byggnation av
volymhandel pågår. Beställare av köpcentret är ett bolag som under
byggnationen ägs till lika delar av KF Fastigheter och Peab.
När köpcentret är färdigställt övertar tjänstepensionsföretaget Alecta
ägandet av projektet för ca 337 mkr.

Uppdraget är en förtroendeentreprenad som skall påbörjas januari 2004
och köpcentret skall öppna under våren 2005.

För ytterligare information kontakta:
Roland Svensson, Projektutveckling Peab 0733-37 30 10
Gösta Sjöström, Informationschef Peab 0733-37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se