Peab AB

Peab bygger köpcentrum och lägenheter i Karlstad

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 14:32 CEST

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt köpcentrum i centrala Karlstad. Beställare är Mitt i City i Karlstads Fastighets AB, en konstellation bestående av intressenter och investerare från Värmland.

Byggnaden kommer att bestå av tre plan ovan jord som skall bli 16 000 kvadratmeter butikslokaler. Under jord kommer ett garage i två plan med plats för 385 parkeringsplatser att byggas.

Uppdraget är en totalentreprenad som har påbörjats och den beräknas vara klar under hösten 2006.

Ovanpå köpcentrat skall Peab bygga 80 lägenheter. Det blir bostadsrätter och de kan uppföras med stöd av den nya lagen om tredimensionell fastighetsbildning. Produktionen av dessa bostäder kommer att påbörjas etappvis från och med hösten 2005.

Kontraktssumman för Peabs del uppgår till cirka 400 mkr, vilket är ungefär hälften av den totala investeringen.

För ytterligare information kontakta:
Nils Staffansson, regionchef Peab 054-85 20 40
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se