Peab AB

Peab bygger kontor i Tromsö

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 10:16 CEST

Peab norska dotterföretag Björn Bygg har fått uppdraget att bygga en kontors- och butiksbyggnad i Tromsö. Beställare är Thor Eiendom och kontraktssumman uppgår till NOK 110 miljoner.

Byggnadens fasader kommer att bestå av sten och glas och uppvärmningen kommer att ske genom bergvärme.

Arbetet har påbörjats och det beräknas vara klart i oktober 2012.

För ytterligare information, kontakta:
Arild Östgård, adm dir Björn Bygg +47 77661030
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

gosta.sjostrom@peab.se


Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2011 kl 10.00
Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 38 miljarder i omsättning och ca 14.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.