Peab AB

Peab bygger motorväg i Dalarna

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 11:35 CEST

Peab har fått uppdraget att anlägga 12 kilometer ny motorväg mellan
Falun och Ornäs. Beställare är Vägverket och kontraktssumman uppgår till
cirka 300 Mkr.

I kontraktet ingår även 12 broar, en trafikplats samt ombyggnad av
befintliga lokala vägar.

Arbetet skall påbörjas under hösten 2003 och det beräknas vara klart
under hösten 2006. När entreprenaden är färdig, är hela vägsträckan
mellan Falun och Borlänge tvåfilig motorväg.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Larsson, avdelningschef Peab 0733 37 36 17
Gösta Sjöström, Informationschef Peab 0733 37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se