Peab AB

Peab bygger ny etapp på E6 i Bohuslän

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 10:05 CEST

Peab har fått uppdraget att bygga en ny etapp av E6 vid Strömstad i Bohuslän. Beställare är Vägverket och kontraktssumman uppgår till 415 Mkr.

I projektet ingår 3,2 km motorväg inklusive trafikplats Strömstadsmotet, 5,5 km ny infart söderifrån till Strömstad, 2 km ny järnvägssträckning av Bohusbanan, fem broar, grundförstärkning och lokala vägar. Byggstart är beräknad till september 2009 med färdigställande 2013, och trafiköppning sker 2012.


För ytterligare info, kontakta:
Thomas Larsson, avdelningschef Peab Infra 0733 373617
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010


Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2009 kl 10.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.