Peab AB

Peab bygger ny järnväg norr om Göteborg

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 10:06 CEST

Peab har fått uppdraget att bygga en ny dubbelspårig järnväg förbi Surte hamn norr om Göteborg. Beställare är Bana Väg i Väst och kontraktssumman uppgår till 175 Mkr.

I projektet ingår urgrävning av förorenade massor, KC-pelarförstärkning av hela sträckan och uppbyggnad av nya järnvägsbankar. Sträckan omfattar 2,4 kilometer och i projektet ingår även byggandet av en ny station.

Arbetet påbörjas under april 2009 och slutbesiktning är beräknad till våren 2011.


För ytterligare info, kontakta:
Johan Ekberg, arbetschef Peab 0733 375744
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2009 kl 10.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Mer information om Peabs bostäder finns på www.peabbostad.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 15.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.