Peab AB

Peab bygger nytt kraftvärmeverk i Landskrona

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 09:07 CEST


Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Landskrona. Beställare är Landskrona Kraft AB och kontraktssumman uppgår till 113 Mkr.

I uppdraget, som är en totalentreprenad, ingår mark- och ledningsarbeten, byggnadsarbeten, elinstallationer och VVS-installationer. Anläggningen kommer att framställa fjärrvärme och el åt Landskrona stad.

Arbetet har påbörjats och det beräknas vara klart i maj 2012.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Larsson, platschef Peab 0733 374071

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2010 kl 09.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.