Peab AB

Peab bygger om bostäder i Väsby

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 12:41 CEST

Peabs dotterföretag Kungsfiskaren har fått uppdraget att genomföra ombyggnaden av 473 lägenheter i Upplands Väsby. Beställare är AB Väsbyhem och kontraktssumman uppgår till 106 Mkr.

Uppdraget består bland annat av bygga om badrum, tilläggsisolera yttertak, fasadarbeten och asfaltbeläggning av vägar. Arbetet påbörjas i oktober och det beräknas vara klart i december 2012.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Körsén, arbetschef Peab 0733 372862

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september 2010 kl 11.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.