Peab AB

Peab bygger om fängelset i Sala

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 10:07 CEST

Peab har fått uppdraget att genomföra om- och tillbyggnaden av Salberga kriminalvårdsanstalt i Sala. Beställare är Sala kommun och kontraktssumman uppgår till 304 Mkr.

Entreprenaden är delad i två etapper, varav den ena skall vara klar i november 2006. Den andra etappen som omfattar själva häktes- och anstaltsbyggnaderna påbörjas nu i april och beräknas vara klar i maj 2007.

Salberga kriminalvårdsanstalt kommer att ha totalt 342 slutna platser, vilket gör den till Sveriges största kriminalvårdsanläggning. Ca 230 personer kommer att arbeta vid anläggningen.


För ytterligare information kontakta:
Lars Sigmundsson, arbetschef Peab 0733 37 52 86
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 25 miljarder i omsättning och ca 11 000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid Stockholmsbörsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.