Peab AB

Peab bygger om skolor

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 14:04 CEST

Peab har fått uppdraget att genomföra om- och tillbyggnaden av Kungshögsskolan i Ljungby. Beställare är Ljungby kommun och kontraktssumman uppgår till 110 Mkr.
Arbetet skall påbörjas i april 2009 och det beräknas vara klart i juni 2012.

Peab ska även bygga om Stenskolan i Färjestaden på Öland. Beställare är Mörbylånga kommun och kontraktssumman uppgår till 39 Mkr. Arbetet påbörjas i april 2009 och det beräknas vara klart i september 2010.För ytterligare info, kontakta:
Lennart Wetterholt, arbetschef Peab 0733 374481 (Ljungby)
Fredrik Karlsson, arbetschef Peab 0733 374584 (Färjestaden)
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2009 kl 14.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Mer information om Peabs bostäder finns på www.peabbostad.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 15.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.