Peab AB

Peab bygger ut energinätet i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 13:03 CET

Peab är en av tre entreprenörer som fått uppdraget att genomföra en utbyggnad av Göteborgs nät för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. I uppdraget ingår även reparations- och underhållsarbete.

Beställare är Göteborgs Energi AB och Peabs andel av kontraktssumman uppgår till 200 Mkr. Avtalet omfattar fem år med option på ytterligare två år.
För ytterligare information, kontakta:
Johan Halvardsson, regionchef Peab 0733 723068
Gösta Sjöström, informationschef Peab, 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2010 kl 12.00
Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.