Peab AB

Peab bygger ut Gothia Towers i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 09:56 CEST

Peab har tecknat ett partneringavtal med Svenska Mässan om att genomföra en utbyggnad av Hotel Gothia Towers i centrala Göteborg. Beställare är Svenska Mässan och kontraktssumman uppgår till cirka 1 Mdr.

Partneringavtalet omfattar en utbyggnad av Hotel Gothia Towers med ett tredje, 29 våningar högt hotelltorn samt en sexvånings påbyggnad ovanpå nuvarande East Tower. Hotel Gothia Towers får med detta ett tillskott på drygt 500 rum och blir efter utbyggnaden ett av Europas största hotell, med totalt 1.200 rum.

Både det tredje tornet och påbyggnaden kommer att miljöklassas enligt det internationella systemet Breeam.

Arbetet påbörjas omgående och hela projektet beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2014-15.

-          Vi är mycket glada över att Svenska Mässan har gett oss detta förtroende. Tillsammans kommer vi att genomföra utbyggnaden i nära samverkan med Svenska Mässans dagliga verksamhet. Att vi som Nordens Samhällsbyggare får delta i den fortsatta utvecklingen av centrala Göteborg, är något vi är mycket stolta över, säger Sven Kerstis, divisionschef Peab.

För ytterligare information, kontakta:

Sven Kerstis, divisionschef Peab 0733 371529

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010
gosta.sjostrom@peab.se

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2011 kl 09.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14.000 anställda och en omsättning uppgående till ca 38 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ OMX Stockholm.