Peab AB

Peab bygger ut högskolan i Karlskrona

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 11:01 CEST

Peab har fått uppdraget att genomföra utbyggnaden av högskolan i Karlskrona, Blekinge. Beställare är Kruthusen Företagsfastigheter AB och kontraktssumman uppgår till 172 Mkr.

Arbetet med att uppföra den 12.500 kvadratmeter stora byggnaden har påbörjats och det beräknas vara klart i maj 2010.För ytterligare information kontakta:
Tomas Aronsson, arbetschef Peab 0733 374553
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2008 kl 11.00.


Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Mer information om Peabs bostäder finns på www.peabbostad.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 30 miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.