Peab AB

Peab bygger ut UB i Lund

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 09:27 CEST

Peab har fått uppdraget att uppföra en ny biblioteksbyggnad åt Lunds universitet. Beställare är Akademiska Hus i Lund AB.

I uppdraget, som är en generalentreprenad, ingår också att genomföra en ombyggnad av Geologiska institutionens lokaler.

Arbetet har påbörjats och det beräknas vara klart i maj 2004. Den totala kontraktssumman uppgår till 125 mkr.

För ytterligare information kontakta:
Sven-Arne Greiff, arbetschef Peab 0733-37 40 81 (biblioteket)
Peter Mellvé, arbetschef Peab 0733-37 40 53 (Geologen)
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se