Peab AB

Peab bygger vårdboende i Örebro

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 11:49 CEST

Peab har fått uppdraget att bygga ett vårdboende med vårdcentral, gruppboende, seniorbostäder och kontor i centrala Örebro. Beställare är Länsgården Fastigheter AB och kontraktssumman uppgår till 190 Mkr.

Projektet är en partneringentreprenad som påbörjas omgående och arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2010/11.För ytterligare info, kontakta:
Jonny Åkerström, arbetschef Peab 070 440 86 66
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2009 kl 11.30

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Mer information om Peabs bostäder finns på www.peabbostad.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 15.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.