Peab AB

Peab expanderar i Finland

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 15:23 CEST

Peab har förvärvat 86 procent av aktierna i det privatägda finska byggföretaget Seicon. Företaget omsatte 110 miljoner € under 2002 och har ca 300 anställda och en orderstock överstigande 60 miljoner €.

Seicon har sitt säte i Seinäjoki utanför Vasa, ca 35 mil nordväst om Helsingfors. Företaget är huvudsakligen verksamt i Helsingfors-regionen. Seicons huvudägare Antti Peltoniemi kommer att kvarstå som delägare och kommer att tillträda tjänsten som VD för Peabs finska verksamhet.

I samband med förvärvet av Seicon har en översyn av Peabs finska verksamhet genomförts. Omvärdering av projekt samt omstruktureringskostnader tillsammans med löpande produktionsresultat kommer att belasta Peabs resultat för första halvåret med 48 Mkr.

Efter förvärvet och genomförd omstrukturering beräknas Peab omsätta ungefär 160 miljoner € i Finland. Tillträdesdag är bestämd till 15 september 2003, under förutsättning att det finska Konkurrensverket godkänner affären.

- Genom förvärvet av Seicon får Peab nu tillräckligt stora produktionsresurser i Finland och skapar därmed möjligheter att uppnå långsiktigt god lönsamhet. Vi breddar våra kundkontakter och vår verksamhet på ett sätt som ger goda synergieffekter, säger Peabs vice VD Göte Brännvall i en kommentar.

För ytterligare information kontakta:
Göte Brännvall, vVD Peab 0733 37 10 04
Antti Peltoniemi, VD Seicon 00358 40 57 01 000
Gösta Sjöström, Informationschef Peab 0733 37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se