Peab AB

Peab förvärvar A-frakt

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 14:45 CET

Peab har idag förvärvat samtliga aktier i A-frakt AB. Bolaget, med säte i Arvidsjaur, bedriver transportverksamhet i Norrland. Bolaget har fem anställda och ett tjugotal anslutna åkare med fordon. Verksamheten kommer att bedrivas under varumärket Cliffton. Bolagets omsättning uppgick år 2009 till 110 Mkr.

 

För ytterligare information, kontakta:

K-G Karlsson, divisionschef Peab 0733 848589

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2010 kl 14.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.