Peab AB

Peab förvärvar byggföretag i Norge

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 11:22 CET

Peab har förvärvat 91 procent av aktierna i Telemark Vestfold Entreprenör AS och 33 procent av aktierna i Telemark Vestfold Utvikling AS. De förvärvade bolagen har 110 medarbetare, omsättningen uppgår till ca 250 MNOK och de har sitt säte i Skien sydväst om Oslo. Bolagen är verksamma inom bostadsbyggande och projektutveckling.

-   Genom dessa förvärv fortsätter Peab sin strategi att expandera i Norge. Bolagen kompletterar Peab på ett betydande sätt. Nu stärker vi vår konkurrenskraft på västsidan av Oslofjorden, säger Peabs vice koncernchef Jan Johansson i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Johansson, vice koncernchef Peab 0733 374000
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2010 kl 11.15

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.