Peab AB

Peab förvärvar Cramo Entreprenad

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 17:29 CEST

Peab förvärvar Cramo Entreprenad och Yttre Miljö med en sammanlagd omsättning uppgående till 120 Mkr. De båda verksamheterna kommer i fortsättningen att bedrivas under varumärkena Cliffton och Stockholms Entreprenad, båda ingående i Peabkoncernen.

Peab avyttrar sin maskinuthyrningsverksamhet i Finland till Cramo med en omsättning uppgående till 20 Mkr. Samtidigt tecknar Peab ett flerårigt avtal med Cramo avseende hyrmaskiner i Finland.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

K-G Karlsson, divisionschef Peab 0733 848589

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2010 kl 17.05

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.