Peab AB

Peab förvärvar NBA i Örebro

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:37 CET

Peab har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i byggföretaget NBA, Nybyggarna i Nerike. Peab övertar härigenom all personal, pågående entreprenader och inneliggande orderstock i NBA.

NBA har i huvudsak sin verksamhet i Örebro län. Företaget har cirka 200 anställda och omsättningen under 2005 uppgick till 273 mkr.

Avtalet förutsätter godkännande av konkurrensverket. Tillträde beräknas ske den 31 dec 2006.


För ytterligare information kontakta:
Jan-Olof Nordin, divisionschef Peab 0733 37 24 00
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 28 miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.