Peab AB

Peab har tilldelats entreprenad på E4 vid Sundsvall

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 17:13 CET

Trafikverket har beslutat att tilldela uppdraget Myre-Skönsmon, ett av fyra entreprenadkontrakt för E4 Sundsvall, till Peab.

Kontraktet som bland annat innefattar 17 km väg, tre trafikplatser och 25 broar kan tidigast tecknas den 4 mars under förutsättning att beslutet inte överklagas. Anbudssumman uppgår till 1,1 mdr.

 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Jonasson, regionchef Peab 0733 371800

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

gosta.sjostrom@peab.se

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2011 kl 17.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 38 miljarder i omsättning och cirka 14.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.