Peab AB

Peab inleder återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:51 CET

Peabs årsstämma beslöt den 14 maj 2009 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva maximalt ett sådant antal aktier i Peab AB att bolaget efter förvärvet innehar högst 10 procent av antalet registrerade aktier.

Peabs styrelse har den 17 februari, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att förvärva högst 2.000.000 B-aktier. Förvärven kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid varje tillfälle gällande börskurs.

Peabs innehav av egna aktier uppgår till 4.906.220 B-aktier motsvarande 1,66 procent av antalet registrerade aktier, vilka uppgår till totalt 296.049.730.

Syftet med återköp av egna aktier är att justera bolagets kapitalstruktur, att användas vid finansiering av förvärv med mera, eller att i enlighet med årsstämmans beslut hålla antalet aktier oförändrat vid en eventuell konvertering av de konvertibler som utgavs i december 2007.För ytterligare information kontakta:
Jesper Göransson, vice VD Peab 0733 371013
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2010 kl 08.30.


Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.