Atea Sverige AB

Peab och Atea ingår recycling-avtal

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 11:42 CEST

Peab-koncernen har tecknat ett tvåårsavtal med Atea avseende recycling av uttjänt IT-utrustning. Ateas recycling-tjänst innebär återvinning och skrotning av uttjänt utrustning på ett säkert, miljövänligt och ekonomiskt sätt. Peab köper mellan 500 och 1000 nya datorer per år.

- Det här framför allt en miljöfråga. Men det är också en viktig säkerhetsfråga. Vi vill se till att all uttjänt utrustning hanteras på ett säkert sätt så att informationen raderas och inte kan återskapas. I avtalet med Atea får vi dessutom en ekonomiskt rationell hantering som hjälper oss att sänka våra kostnader, säger Torsten Hesslevik, IT-chef, Peab. Han fortsätter:

- Atea är enligt vår erfarenhet en kompetent partner vad gäller IT- utrustning och IT-logistik, som ligger långt framme även när det gäller recycling. Atea har också ett arbetssätt och en organisation som passar oss - vi har ju ett stort antal kontor och uppkopplade arbetsplatser där det finns uttjänt IT- utrustning som ska tas om hand.

- Om man hanterar all IT-utrustning på ett genomtänkt och enhetligt sätt, hela vägen från inköp och leverans till slutligen utrangering och skrotning, ger det stora effektiviserings- vinster. En effektiv och enkel process för recycling är då en viktig pusselbit, säger Pär Aspengren, VD, Atea Sverige.

Pär Aspengren fortsätter:
- Recycling är ett branschområde som nu växer snabbt. Vi på Atea är ensamma om att kunna erbjuda såväl leveranser av nya produkter som återtagande och hantering av gamla på ett säkert, miljövänligt och ekonomiskt sätt. Vi har idag kapacitet att årligen hantera recycling av cirka 100 000 enheter.

Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln.

Atea koncernen (Atea Holding AB) bildades juridiskt 1 oktober 2001. Atea ägs av WM-data, det internationella investmentbolaget 3i samt Ateas ledning. Koncernchef är Thomas Keifer. Atea har cirka 660 medarbetare i hela Norden. Omsättningen 2002 uppgick till 6 061 MSEK. www.atea.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peab
Torsten Hesslevik, IT-chef
Tel: 0733-37 10 72
E-post: torsten.hesslevik@peab.se

Atea
Pär Aspengren, VD Atea Sverige
Tel: 0733-98 55 00
E-post: par.aspengren@atea.com

Atea
Johan Scherlin, marknad/information
Tel: 0733-98 43 10
E-post: johan.scherlin@atea.com