Peab AB

Peab och Fabege förvärvar Råsunda Fotbollsstadion

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 10:30 CET

Peab och Fabege har tecknat avtal med Svenska Fotbollsförbundet om att förvärva Råsunda Fotbollsstadion i Solna, inklusive befintliga kontorslokaler.

Köpeskillingen är beroende av omfattningen på kommande detaljplan. Preliminär total köpeskilling för befintliga byggnader och utvecklade byggrätter är cirka 490 Mkr. Peabs andel motsvaras av värdet för bostadsbyggrätterna i den kommande detaljplanen.

Tillträde sker när detaljplan är fastställd och den nya nationalarenan Swedbank Arena i Solna är färdigställd, vilket beräknas till hösten 2012.


För ytterligare information, kontakta:
Jan Johansson, vice VD Peab 0733 374000
Gösta Sjöström, informationschef Peab, 0733 371010
Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2009 kl 10.00
Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.