Folksam

Peab och Folksam lanserar Peab-fonden

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 09:23 CEST

Peab och Folksam har gemensamt tagit fram en ny specialfond för Peabs anställda. Fonden ska förvaltas genom en aktiv förvaltning av aktieinnehav och fondandelar, med betydande fokus på Peabaktien.

I ett unikt samarbete mellan Peab och Folksam lanseras nu en specialfond under namnet Peab-fonden. Fonden är en aktiefond som investerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt fondandelar. En betydande del, dock max 40 procent, av fondförmögenheten kommer att vara investerad i Peabaktien. Fonden förvaltas av Cicero Fonder och kommer att vara öppen för alla via Ciceros utbud.

Peabs medarbetare kommer efterhand att erbjudas olika möjligheter till pensionssparande i den nya fonden. Ett sparande som förknippas med försäkringslösningar där Peabs medarbetare försäkras med efterlevandeskydd i sitt långsiktiga sparande till ålderspensionen.

– Etablerandet av Peab-fonden är ett första och grundläggande steg i ett alltmer fördjupat samarbete mellan Peab och Folksam inom tjänstepensionsområdet. Utöver gällande kollektivavtal ger Peab nu nya möjligheter till medarbetarna att trygga sin framtid efter ett långt och intensivt arbetsliv, säger Mats Johansson, vice VD, Peab.

– Det här ett första steg i att ge Peabs medarbetare attraktiva val för sitt sparande. Samarbetet med Peab ger också Folksam möjlighet att framöver erbjuda flera olika försäkrings- och sparandelösningar till medarbetarna, säger Mikael Fekete-Robertsson, kanalchef liv- och sparandemarknad, Folksam.

Inom ramen för Peabs vision att vara såväl samhällsbyggare som en attraktiv arbetsgivare stärker nu Peab ytterligare banden till medarbetarna och sin position i den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden.

Fonden kommer att sträva efter en god riskspridning och målsättningen är att skapa en högre realavkastning än den reala tillväxten i ekonomin över tid.

För ytterligare information:
Mats Johansson, vice VD Peab, 0733-37 10 11
Mikael Fekete-Robertsson, kanalchef liv- och sparandemarknad Folksam, 0708-31 60 86
Niclas Brantingson, informationschef Peab, 0733-37 20 06
Andreas Jerat, presschef Folksam, 0708-31 58 01

Om Folksam
Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Läs mer på
www.folksam.se