Peab AB

Peab och Skövdebostäder bygger 206 lägenheter i Skövde

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 10:40 CEST

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt bostadsområde med 206 lägenheter på Käpplunda Park i Skövde. Beställare är Skövdebostäder och kontraktssumman uppgår till 197 miljoner kronor.

Uppdraget är en totalentreprenad som gick till Peab efter en arkitekt- och anbudstävling, som Peab vann tillsammans med ABAKO arkitektkontor. Byggstart kommer att ske när detaljplanen vunnit laga kraft. Inflyttningen kommer att ske med en första etapp sommarn 2011 och de resterande etapperna under hösten 2012.

För ytterligare info, kontakta:

Martin Klaesson, arbetschef Peab 0733 373264

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2009 kl 10.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.