Peab AB

Peab orderanmäler Stockholmsarenan

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:46 CEST

I december 2009 fick Peab uppdraget att bygga Stockholmsarenan på Globenområdet i Stockholm. Kontraktssumman uppgår till cirka 2 miljarder kronor och avsikten var att projektet skulle orderanmälas när slutligt avtal var klart, vilket ursprungligen beräknades till andra kvartalet 2010.

Slutligt avtal har tecknats, varför Peab nu orderanmäler hela projektet, vilket sker i det tredje kvartalet 2010.


För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, vice VD Peab 0733 371013

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2010 kl 10.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.