Peab AB

Peab säljer SVT-fastigheten i Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 09:12 CET

Peab har avyttrat en fastighet i Varvsstaden i Malmö till Wihlborgs Fastigheter för 160 Mkr. På fastigheten har Peab byggt Sveriges Television nya lokaler, som nu är färdiga att tas i bruk. I fastigheten ingår även en byggrätt på ca 7 000 kvm, där bland annat ett MovingMediaCenter kommer att byggas.

2005 förvärvade Peab Varvsstaden i Malmö av Saab. Det 20 hektar stora området var ursprungligen en del av Kockums varvsområde. Det är en av fastigheterna på detta område som Peab nu avyttrat till Wihlborgs. Fastigheten ligger intill Dockan i Västra Hamnen, strategiskt placerad mellan havet och centrala Malmö.


För ytterligare information, kontakta:
Anders Svensson, divisionschef Peab 0733 374200
Gösta Sjöström, informationschef Peab, 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2009 kl 09.00
Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.