Peab AB

Peab tar nästa steg för hållbart byggande – miljöklassar projekt

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 15:57 CET

Peab har beslutat att miljöklassa alla sina egenutvecklade projekt. I Sverige kommer bostadsprojekt klassas med Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad Byggnad). Kommersiella byggnader klassas enligt det internationella systemet BREEAM.

En stor del av en byggnads miljöbelastning uppstår när den används. Därför har Peab valt att arbeta med miljöklassningssystem som tar hänsyn till miljöprestanda och ekonomi under hela livscykeln.

– Genom beslutet tar vi ytterligare ett steg i vår roll som Nordens hållbara samhällsbyggare. Miljöklassningen ger kunden en tydlig bild av byggnadens miljöprestanda. Vi kan enklare mäta hur vi ständigt förbättrar de byggnader vi utvecklar genom att jobba med dessa system, säger Peabs miljöchef Kristina Gabrielii.

I Norge kommer samtliga egenutvecklade byggnader klassas enligt det internationella systemet BREEAM.

Peab har arbetat med miljöklassning av olika byggnadstyper under lång tid. Ett av de senaste exemplen är koncepthuset Villa Aspen 100 kvm. Det kan uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån inom Miljöbyggnad.

– Arbetsmetoden vi använt är samma som den vi kommer att använda i hela Peab, när vi nu ska miljöklassa alla våra egenutvecklade projekt, säger Henrik Persson, Peabs utvecklingschef för småhus.

En viktig del av Peabs vision är att verksamheten ska vara hållbar genom hela livscykeln.

– Med hållbart menar vi att allt som vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje med våra etiska riktlinjer samt ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Så har vi valt att definiera hållbarhet, säger miljöchef Kristina Gabrielii.

För ytterligare information:

Kristina Gabrielii, miljöchef Peab. 0733-375690
Niclas Brantingson, informationschef Peab, 0733-37 20 06

Fakta: Miljöklassningar i Peab
Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad byggnad) är ett svenskt miljöklassningssystem som erbjuder ett verktyg för att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och minska användningen av farliga ämnen som skadar klimatet och vår miljö. Miljöbyggnad hanteras av föreningen Sweden Green Building Council, som sköter certifiering och driver vidareutveckling av standarden.

BREEAM är ett miljöklassningssystem som ger möjlighet att jämföra miljöprestanda internationellt. Sweden Green Building Council har påbörjat anpassning av BREEAM till svenska förhållanden och kommer under 2011 att kunna utföra certifieringar med den svenska BREEAM för kontor och liknande byggnader. Det pågår också en anpassning av BREEAM i Norge.


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med en omsättning på ca 35 miljarder kronor och ca 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.