Peab AB

Peab utför broarbete i Trollhättan

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 10:35 CET


Peab har fått uppdraget att utföra underhållsarbete av Stallbackabron i Trollhättan. Beställare är Vägverket och kontraktssumman uppgår till 106 Mkr.

Stallbackabron är 1 400 meter lång och går över Göta Älv. Arbetet skall utföras i tre etapper för att minimera störningar i trafiken över bron. Arbetet ska påbörjas under våren 2010 och det beräknas vara klart i augusti 2012.
För ytterligare information, kontakta:
Johan Halvardsson, regionchef Peab 0733 723068
Gösta Sjöström, informationschef Peab, 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2010 kl 09.45
Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.