Peab AB

Peab utför grundarbeten för vindkraftsverk i Åsele

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 11:37 CEST


Peab har fått uppdraget att utföra mark- och betongarbeten för Vindkraftpark Stor-Rotliden i Fredrika, Åsele kommun. Kontraktssumman överstiger 100 mkr och beställare är Vattenfall.

Entreprenaden omfattar 40 vindkraftfundament, kranuppställningsplatser, vägar samt kabelarbeten. Arbetet påbörjas omgående och det beräknas vara färdigställt i oktober 2010.
Vindkraftparken kommer, när den är i drift, att förse närmare 50.000 hem med förnybar hushållsel


För ytterligare info, kontakta:
Anders Jonasson, regionchef Peab 0733 371800
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010


Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2009 kl 10.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.