Peab AB

Peabs årsredovisning på Internet

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 16:23 CEST

Från och med tisdagen 7 april 2009 finns Peabs årsredovisning för år 2008 tillgänglig på Peabs hemsidor. Den svenska versionen finns på peab.se och den engelska finns på www.peab.com.


För ytterligare info, kontakta:
Jesper Göransson, vice VD Peab 0733 371000
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2009 kl 16.15.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Mer information om Peabs bostäder finns på www.peabbostad.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 15.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.